Kollwentz Chardonnay Neusatz Wine

Kollwentz (Burgenland)

Technical sheet · Kollwentz Chardonnay Neusatz

Type Of Wine: white wine
Appellation:Burgenland (Austria)
Winery: Kollwentz
Grapes: Chardonnay
Allergens: Contains Sulfites

What are the opinions of other vintages or volumes of Kollwentz Chardonnay Neusatz?