Catapereiro Wine

Companhia das Lezirias (Tejo)

Technical sheet · Catapereiro

Type Of Wine: red wine
Appellation:Tejo (Tejo (region),Portugal)
Winery: Companhia das Lezirias
Allergens: Contains Sulfites

What are the opinions of other vintages or volumes of Catapereiro?