Tüzkö Sauvignon Blanc Wine

Tuzko (Szekszard)

Technical sheet · Tüzkö Sauvignon Blanc

Type Of Wine: white wine
Appellation:Szekszard (Hungary)
Winery: Tuzko
Grapes: Sauvignon Blanc
Allergens: Contains Sulfites

What are the opinions of other vintages or volumes of Tüzkö Sauvignon Blanc?